http://sedona.co.il/i-need-help-with-english-homework/

מה הקשר ל"סוד"?

המורה שלי לשיטת סדונה, הייל דווסקין, שירש את בית הספר ללימוד שיטת סדונה ממייסדה לסטר לווינסון, השתתף בסרט "הסוד" לצד שורה ארוכה של מורים רוחניים ומאמנים המופיעים בסרט. למעשה, כך התוודעתי לשיטת סדונה – צפיתי בסרט "הסוד", ומכל הדוברים דווקא משהו בדבריו של הייל סקרנו ומשכו אותי ללמוד עוד אודות השיטה.

הסרט "הסוד" מלמד אותנו כיצד להשיג את שאנו רוצים בחיים באמצעות "חוק המשיכה". אך חשוב לזכור שכדי לייצר את מה שאנחנו רוצים חשוב להרגיש את זה זאת ולא רק לחשוב את זה. ואין דרך יעילה יותר משיטת סדונה לשחרר רגשות שליליים ולהרגיש את התוצאה החיובית של המטרות שלך!.

אז למעשה, שיטת סדונה היא הסוד שמאחורי "הסוד".

הירשמו עכשיו לסדנת סדונה הקרובה